KONTAKT

Fakturačná adresa a sídlo firmy

Home&Industry Services s.r.o.

Hviezdoslavova 7,  040 34 Košice

IČO 46 866 442

Adresa prvého kontaktu

Home&Industry Services s.r.o.

Hviezdoslavova 7,  040 34 Košice

 

Právne informácie

Home&Industry Services s.r.o.

registroval OR OS Košice I.

vložka číslo 30893/V oddiel Sro

Mgr. Roland Čiták
výkonný riaditeľ
mobil +421 904 692 011
citak@hais.sk

Mgr.Ing. Peter Berezňanin
ekonomický riaditeľ
mobil +421 904 692 012
bereznanin@hais.sk